Frequently asked questions

Ushbu sahifada Talabalar tomonidan eng ko'p beriladigan savollar bilan tanishing. Yangi savol qoldirish uchun On-line murojaat sahifasida universitet mamuryatiga savol qoldirishingiz mumkin.

Talabalar

Talabalar bilimi qanday baholanadi?

Talabalar bilimi nazorat qilish Toshkent axborot texnologiyalari universitetida o’qitishning modul tizimi asosida talabalar bilimini nazorat qilish tartibi va baholash mezonlari tog’risidagi nizom asosida amalga oshiriladi.
  • Talabalar bilimi bevosita joriy nazorat, oraliq nazorat va yakuniy nazorat orqali aniqlanadi.
  • Talabaning joriy nazorati laboratoriya va amaliy mashg`ulotlar ko`rsatkichlari bilan baholanadi.
  • Yakuniy nazorat esa yozma yoki test sinov asosida amalga oshiriladi.


6. Talabalarning amaliyoti qanday tashkil etilgan?

Talabalar o`tashi lozim bo`lgan amaliyot davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ishlab chiqarish, xo`jalik, tijorat korxonalarida, bank-moliya va boshqa muassasalarda amalga oshiriladi.
Bakalavriatda amaliyotni tashkil etish:
  • 2-kurs – o'quv amaliyoti
  • 3-kurs – Ishlab chiqarish amaliyoti
  • 4-kurs – BMI oldi amaliyoti6. Talabalarning amaliyoti qanday tashkil etilgan?

Talabalar o`tashi lozim bo`lgan amaliyot davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ishlab chiqarish, xo`jalik, tijorat korxonalarida, bank-moliya va boshqa muassasalarda amalga oshiriladi.
Bakalavriatda amaliyotni tashkil etish:
  • 2-kurs – o'quv amaliyoti
  • 3-kurs – Ishlab chiqarish amaliyoti
  • 4-kurs – BMI oldi amaliyoti