The Centre for Innovational Cooperation

Head of the innovational cooperation centre in science, education and production

Sayfiev Jasurbek Fazlidinovich 

Office hours: Tuesday – Thursday (14:00-16:00)
Telephone: (0 371) 238-64-57

The main objective of the centre for innovational cooperation in science, education and production is to develop cooperation with production organizations, to apply and transfer trendy innovational technologies being implemented in the university in their production process. In addition,

Fan, ta`lim va ishlab chiqarishda innovatsion hamkorlik markazining(markaz) asosiy maqsadi universitetda ishlab chiqarish tashkilotlari bilan o`zaro hamkorlikni  rivojlantirish, ularda universitetda amalga oshirilayotgan istiqbolli innovatsion texnologiyalarni joriy etish va transfer etishdan iboratdir. Shuningdek, universitetda istiqbolli ilmiy – texnik yo`nalishlar boyicha innovatsion loyihalar tematikasini shakllantirish, ishlab chiqarish tashkilotlari bilan kelishgan holda ularning ilmiy-texnik va texnologik muammolarni chet elning ilg`or tajribalari asosida hal qilish, universitetda ta`lim olayotgan talabalarning ijodiy va intellektual salohiyatini ro`yobga chiqarish, yosh ilmiy izlanuvchilarning istiqbolli ilmiy tadqiqotlarini qo`llab quvvatlash uchun etarli shart-sharoitlar yaratib berish markazning  maqsadi hisoblanadi.                                                                                                                               Yuqoridagilarni inobatga olgan holda markaz oldida qo`yilgan vazifalar quyidagilardan iboratdir:

1.  Ta`lim, ilmiy-innovatsion, huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa faoliyatlarni universitetning professor-o`qituvchilari, talabalari, ilmiy xodimlari va mustaqil izlanuvchilarini jalb qilgan holda rivojlantirish;

2. Universitet professor-o`qituvchilari, talabalari tomonidan olingan ilmiy-innovatsion natijalarni ishlab chiqarishning turli tarmoqlariga joriy etish boyicha ularga amaliy yordam berish, tashkilotlar bilan shartnomalar tuzishga yordam berish;

3.   Kafedralar qoshida tashkil etilgan innovatsion guruhlar faoliyatini monitoring qilish;

4.   Innovatsion yarmarkalarda universitet professor-o`qituvchilari, talabalari va ilmiy xodimlari tomonidan ishlab chiqilgan ishlanmalar namoyishini tashkillashtirish, ommaviy-axborot vositalarda universitetda yaratilgan ilmiy-innovatsion loyihalar haqida materiallar taqdim etish.