Menejment va marketing

Kafedra mudiri:

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna

Qabul vaqti: Har kuni soat 15:00 dan 17:00 gacha
Telefon: (0 371) 238-64-65
E-mail:

"Menejment va marketing” kafedrasi 1997 yilda tashkil etilgan. Kafedrani 1997-1999 yillarda i.f.d., professor Dosumov Rustam Yangiboevich, 1999-2000 yillarda i.f.n., dotsent Juravleva Olga Ivanovna, 2000-2002 yillarda i.f.n., dotsent Omonov Baxodir Shomirzaevich, 2002-2006 yillarda i.f.d., professor Iminov Toxirjon Karimovichlar boshqarishgan. 2006 yildan 2010 yilga qadar kafedrani i.f.d., professor Maxkamova Mamlakat Abdukadirovna, 2010-2011 yillarda i.f.n., dotsent Hamdamova Gavhar Absamatovna, 2011-2017 yillarda Iqtisodiyot fanlari doktori Tursunov Sherzod Abduqodirovich mudirlik qildi. 2017 yilning 5 oktyabridan i.f.n., dotsent Gulnora Fayzullayevna Ismoilova rahbarlik qilmoqda.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 26 martdagi PQ-1942 son qarori talablarga muvofiq Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish natijasida Toshkent axborot texnologiyalari universitetida 2013-2014 o’quv yilidan boshlab yangi AKT sohasida iqtisodiyot va menejment yo’nalishi va mutaxassisligi bo’yicha talabalar qabuli boshlandi.

Bakalavriat

5230200

Axborot-kommunikаtsiyа tеxnologiyаlаri sohаsidа iqtisodiyot vа mеnеjmеnt

Magistratura

5A350301

Axborot-kommunikаtsiyа tеxnologiyаlаri sohаsidа iqtisodiyot vа mеnеjmеnt

5A350302

Elektron tijorat 

Kafedrada o’qitiladigan fanlar

Bakalavriat:

 • Biznеsni boshqаrish аsoslаri
 • E-biznes rivojlantirish strategiyasi
 • Strаtеgik mеnеjmеnt
 • Moliyаviy mеnеjmеnt
 • Internet biznes menejmenti
 • Iste'molchilar munosabatlarini boshqarish tizimi(CRM) asoslari
 • Maxsulot yetkazib berish boshqaruvi
 • Inson resurslari boshqaruvi
 • Tashkilotda IT tadbirkorlik
 • Tavakkalchilik va sug'urta

Magistratura

 • IT biznеs rivojlаnishi vа loyixаlаrni boshqаrish
 • Innovаtsiyаlаr vа tеxnologiyаlаr strаtеgik mеnеjmеnti
 • IT mеnеjmеnt
 • Risk mеnеjmеnt
 • Internet marketing

Kafedra professor o’qituvchilari

 • Ismoilova G.F. - kafedra mudiri
 • Qodirov A.M. - Professor
 • Ahmediyeva A.T. - Kаttа o'qituvchi
 • Shаislаmovа M.R. - Kаttа o'qituvchi
 • Gаfurovа D.R. - Kаttа o'qituvchi
 • Xаkimdjаnovа D.K. - Assistеnt
 • Djalalov J.M. - Assistent
 • Qurbonova M. - Assistеnt

Bajarilayotgan loyihalar ro’yxati

 • Milliy iqtisоdiyotni mоdernizatsiyalash sharоitida AKT rivоjini davlat tоmоnidan tartibga sоlish usullarini va shakllarini takоmillashtirish. Amaliy lоyiha - 2015-2017
  Qоdirоv A.M. - Loyiha rahbari
 • Оценка эффективности внедрение информационно-коммуникационных технологий в секторе лизинговых услуг. Amaliy lоyiha - 2015-2017
  Axmediyeva A.T. - Loyiha rahbari