Hurmatli professor-o‘qituvchilar!

Sizni Anarova Shahzoda Amanbayevnaning «Murakkab konfiguratsiyali sterjenlarning fazoviy yuklanish masalalarining chiziqli va geometrik nochiziqli matematik modellari va echish algoritmlari» mavzusidagi 05.01.07 – «Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui» ixtisosligidagi texnika fanlari bo‘yicha fan doktori (DSc) dissertatsiyasi himoyasiga taklif etamiz.
Ilmiy rahbar – t.f.d. T.Yuldashev
Dissertatsiya himoyasi 2018 yil 12 iyul kuni soat 9:00 da TATU kichik zalida bo‘lib o‘tadi.